Menu

 • O nas
 • Oferta
 • O Księgach Wieczystych
 • FAQ
 • Księgi wieczyste online
 • Cennik
 • Kontakt

Znajdź swoją Księgę Wieczystą

/
  /
   question mark

   Możesz wyszukać księgi po adresie

   Wystarczy wypełnić pola powyżej dotyczące miejscowości, ulicy oraz nr. budynku np. Olsztyn / Warszawska / 6

   Jak numerowane są nowe Księgi Wieczyste?

   Tutaj znajdziesz przykładowy numer z objaśnieniami.
   Numer Księgi
   instruction
   • Jest to kod wydziału Sądu Rejonowego, który prowadzi Twoją Księgę Wieczystą.

   • Twój dotychczasowy numer Księgi Wieczystej.

   • Cyfra kontrolna - wyliczana automatycznie.

   Zarządzaj swoimi Księgami Wieczystymi

   Rozpocznij korzystanie z wyjątkowych funkcji serwisu. Masz już konto? Zaloguj się. Chcesz stworzyć nowe konto? Zarejestruj się.

   • save

    Zarządzaj swoimi Księgami Wieczystymi rozpocznij korzystanie z wyjątkowych funkcji serwisu. Masz już konto? Zaloguj się. Chcesz stworzyć nowe konto? Zarejestruj się.

   • search

    Wyszukuj Księgi Wieczyste po numerze, adresie oraz identyfikatorze działki

   • update

    Zapisuj odkryte księgi Wieczyste w Twoim schowku. Zachowaj swoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

   • monitor

    Pakiety Uzyskaj dostęp do najlepszych pakietów odkryć. Po założeniu konta otrzymasz dostęp do najbardziej opłacalnych rozwiązań.

   • download

    Zarządzaj historią wyszukiwań w Twoim panelu użytkownika. Wracaj do nie odkrytych rekordów w dowolnym czasie i odkrywaj.

   Księgi wieczyste

   Rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

   Historia

   W czasach monarchii stanowej były prowadzone poprzez sądy ziemskie, lecz w XVII w. utraciły one tę funkcję na korzyść sądów grodzkich. Po likwidacji państwowości polskiej w końcu XVIII wieku zaborcy stopniowo wprowadzali własne regulacje prawne w zakresie rejestracji ziemskich stosunków własnościowych. Na obszarze Królestwa Kongresowego obowiązywało Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1818 r. zmienione ustawą z 1825 r. W Galicji zaprowadzono księgi gruntowe regulowane ustawami z 1871 r. i 1874 r., zaś na obszarze zaboru pruskiego podstawę funkcjonowania ksiąg stanowiły trzy ustawy o księgach wieczystych z lat 1897-99. Nieliczne rejestry zaborcze prowadzone dla poszczególnych nieruchomości zachowują moc obowiązującą po dziś dzień, będąc księgami wieczystymi w rozumieniu obecnego prawa jako tzw. księgi dawne.

   Księgi wieczyste w Polsce

   W Polsce ustrój ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916), zaś kwestie szczegółowe – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.). Ustawa ta w zasadzie powtarza regulacje zawarte w poprzednich aktach prawnych regulujących ustrój ksiąg wieczystych w Polsce (w dekrecie z 11 października 1946 – Prawo o księgach wieczystych i w ustawodawstwie zaborczym), dość przypadkowo łącząc je z regulacją hipoteki. Postępowanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych regulują art. 626-626 Kodeksu postępowania cywilnego.

   W latach 1964-1991 księgi wieczyste prowadziły państwowe biura notarialne, jednak doświadczenie wykazało, że tylko sąd jest w stanie prawidłowo prowadzić księgi wieczyste. Od 1991 księgi wieczyste znów są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości („sąd wieczystoksięgowy”). Są prowadzone dla nieruchomości a nie dla właścicieli, to znaczy, że jedna osoba może być wskazana jako właściciel w kilku księgach wieczystych, natomiast to samo prawo własności winno być wykazane w jednej i tylko w jednej księdze wieczystej. W praktyce zdarza się, że to samo prawo własności bywa wpisane w dwóch lub nawet trzech księgach – sytuację taką należy usunąć w drodze procesu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

   Dostęp elektroniczny

   Od 2003 w Polsce jest sukcesywnie prowadzona informatyzacja ksiąg wieczystych. W większości sądów wieczystoksięgowych nowe księgi są od razu zakładane i prowadzone w formie elektronicznej. Pozostałe księgi, prowadzone dotychczas w formie pisemnej są sukcesywnie informatyzowane. 16 czerwca 2010 na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiono publiczny system dostępowy. W tym dniu w bazie danych zapisanych było 12,1 mln spośród 18,8 mln wszystkich ksiąg wieczystych. Zakończenie przenoszenia wszystkich ksiąg wieczystych planowane było na grudzień 2014. Dostęp do systemu online możliwy jest poprzez stronę www.ekw.ms.gov.pl.

   Księgi wieczyste po adresie

   Dzięki procesom informatyzacji numer księgi wieczystej po adresie można szybko odnaleźć za pośrednictwem internetu. Prawo polskie umożliwia wgląd w treść ksiąg wieczystych każdemu obywatelowi, dlatego księgi wieczyste po adresie można odnaleźć nie tylko w sądzie wieczystoksięgowym, lecz także w domu. Baza danych naszego serwisu jest regularnie aktualizowana o nowe księgi wieczyste udostępniane ze zbiorów Ministerstwa Sprawiedliwości i odpowiada danym z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

   Znajdź księgę wieczystą online

   Umożliwiamy dostęp do ksiąg wieczystych po adresie, numerze oraz identyfikatorze działki. Usługa „Znajdź księgę wieczystą” pozwala szybko odszukać dowolną księgę bez konieczności wychodzenia z domu czy składania wniosku. Nasz portal działa 24/7, dlatego możesz uzyskać dostęp do księgi wieczystej o każdej porze dnia, w dowolnym dniu tygodnia.